TOVUTI YA LUGHA YA ALAMA

Karibuni Wapendwa Kwenye Tovuti (www.alamatanzania.com) ya Lugha ya Alama ya Tanzania.

 

buguruni
BILAT
BUGURUNI
BILAT

Nyimbo

Picha

Utamaduni

Jamii ya Viziwi

 ''OUR MISSION'' 

IS TO BRING OUR DEAFS SOCIETY  OUT OF SUCH DARKNESS

Share