Haki ya Kunakili/Taarifa ya Mawasiliano

Mwenyeji wa tovuti hii ni JOSEPH SENSOR

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa bilatteam@gmail.com

Kila kitu ni haki ya WE HELP YOU TO GROW WELL, isipokuwa kimeandikwa tofauti.